1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Stanovisko KSS k politike gréckej vládnej strany SYRIZA a výzva k principiálnym postojom komunistických strán a k ich intenzívnejšej spolupráci

2015-07-19 Predsedníctvo ÚV KSS
.
xxxxxStanovisko KSS k politike gréckej vládnej strany SYRIZA a výzva k principiálnym postojom komunistických strán a k ich intenzívnejšej spolupráci
.
xxxxxKSS veľmi pozorne sleduje a analyzuje vývoj a prejavy finančnej a ekonomickej krízy kapitalizmu, ktorá sa aktuálne a výrazne prejavuje v gréckej spoločnosti. Hneď na začiatku chceme zdôrazniť, že plne chápeme tú skutočnosť, že kríza nebola spôsobená gréckym ľudom, ale nadnárodnými finančnými skupinami, predovšetkým súkromnými francúzskymi a nemeckými bankami. Grécky ľud je obeťou, nadnárodných finančných skupín, ktoré vedome organizovali úverové politiky Grécka a vtiahli ho do zadlženosti. Výška zadlženosti je taká veľká, že nie sú reálne možnosti ju splatiť.
.
xxxxxV tejto súvislosti musíme konštatovať, že grécka vládna strana SYRIZA, ktorá vyhrala voľby svojim radikálnym ľavicovým programom, prijatím podmienok EÚ a MMF v podobe záväzku zrealizovať v Grécku tvrdé protiľudové, antisociálne reformy hrubým a vulgárnym spôsobom zradila svoj národ, svojich spoluobčanov a veľmi jasne demaskovala svoju populistickú podstatu.

Čítať ďalej...

KSS k situácii v PCA Trnava

2015-06-24
.
x.
.
.xxxxxKSS k situácii v PCA Trnava.
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska vyjadruje plnú podporu zamestnancom závodu Peugeot-Citroen v Trnave, ktorí plánujú na pondelok 29.6. 2015 ostrý štrajk. Sme presvedčení, že požiadavky zamestnancov fabriky sú nielen oprávnené, ale pre dôstojný život zamestnancov a ich rodín aj nevyhnutné.
xxxxxZamestnanci učinili gesto dobrej vôle, keď súhlasili so zmrazením platov na roky 2013 a 2014, pričom v nasledujúcom období ďalej stúpali nielen ich náklady na život, ale aj pracovné tempo v závode. Ďalší ústretový krok urobili zástupcovia zamestnancov, keď deklarovali pripravenosť znížiť požiadavku z trinásťpercentného navýšenia platov na deväť percent. Ani s tým však u vedenia podniku neuspeli.

Čítať ďalej...

Problematiku utečencov je treba riešiť od základu. Stanovisko KSS

2015-06-21 Jozef Hrdlička, predseda Komunistickej strany Slovenska
.
xxxxxProblematiku utečencov je treba riešiť od základu.
xxxxStanovisko KSS
.
xxxxxPolitika vedenia Európskej únie vo vzťahu k problematike utečencov je neúprimná, falošná a dvojtvárna. To je názor Komunistickej strany Slovenska.
yyyyySlovné prejavy jej predstaviteľov a gesto takzvaného „humanizmu“ - pokus stanoviť, ktorá krajina EÚ má prijať koľko utečencov je len pretvárka. Majú v občanoch vzbudiť dojem, že súčasní politickí predstavitelia EÚ sú humanisti, dobrosrdeční ľudia, plní úprimnej starostlivosti o ľudí, ktorí museli opustiť svoje krajiny ako utečenci. Pokúšajú sa dokázať, že samotná EÚ je nenahraditeľná inštitúcia, ktorá dokáže riešiť problémy vzniknuté v Európe a v príľahlých regiónoch.
yyyyyIch slová a činy ale neodhaľujú a neriešia problém utečenectva, ani príčiny jeho vzniku a pretrvávania. Zakrývajú skutočnosť, že daný jav bol zapričinený politikou krajín – kolonizátorov. Tieto v minulosti „vyciciavali“ nerastné bohatstva a prírodné zdroje na kolonizovaných územiach, zneužívali a vykorisťovali lacnú pracovnú silu, udržiavali ich v chudobe, zaostalosti, závislosti.

Čítať ďalej...

Vyhlásenie KSS k 1. máju

2015-04-30 Komunistická strana Slovenska
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
.
xxxxxPrvého mája, v deň pracujúcich je tá pravá chvíľa kedy my komunisti môžeme otvorene deklarovať naše ciele spočívajúce v odstránení zločinného kapitalistického systému a hľadaní socialistickej alternatívy.
.
xxxxxPrvý máj ako sviatok práce a pracujúcich sa viac ako posledné dve desaťročia nesie v znamení vysokej miery nezamestnanosti, nízkych príjmov ako aj rastúcej chudoby hlavne v radoch našej staršej generácie. Perspektívna budúcnosť mladej generácie je vážne ohrozená. Základné práva pracujúcich ľudí sú obmedzované. Poľnohospodári sú ničení normami Európskej únie, živnostníci sú dusení nadnárodnými monopolmi a zamestnanci štátneho či súkromného sektoru bojujú z nízkymi mzdami za svoju prácu. KSS považuje tento deň za deň protestu za prácu, slušnú mzdu a dôstojný život všetkých spoluobčanov.

Čítať ďalej...

Slovenskí komunisti vyjadrujú solidaritu s Komunistickou stranou Ukrajiny

2015-04-13 Predseda KSS Jozef Hrdlička, Delegáti VIII. Zjazdu KSS
.
xxxxxDelegáti VIII. zjazdu Komunistickej strany Slovenska, ktorý rokoval dňa 11. 04. 2015, s pobúrením prijali informácie o zákone schválenom ukrajinským parlamentom vo štvrtok 09. 04. 2015. Zákon ukrajinského parlamentu odsudzuje komunizmus a zakazuje používanie komunistických symbolov, ako aj komunistických programových vízií na Ukrajine. Uvedený krok je ďalším nedemokratickým útokom novej ukrajinskej vládnej moci proti Komunistickej strane Ukrajiny.
yyyyyTýmto počinom terajší ukrajinský parlament ukazuje podstatu svojej tváre a veľmi zreteľne deklaruje, s akými "hodnotami" má záujem vstúpiť do európskeho spoločenstva. Súčasná ukrajinská moc na jednej strane priamo a otvorene útočí na demokratické práva a slobody prejavu občanov a na strane druhej nacistických kolaborantov z čias druhej svetovej vojny oficiálne uznáva a oceňuje ako" bojovníkov za slobodu a nezávislosť Ukrajiny ".

Čítať ďalej...