1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vyhlásenie KSS k zneucteniu pamätníka Vasiľa Biľaka

2015-03-02 Predsedníctvo ÚV KSS
.
..xxxxxZneuctenie a zničenie pamätníka Vasiľovi Biľakovi, ktorý inštalovala Komunistická strana Slovenska spolu so zastupiteľstvom a občanmi v obci Krajné Bystré, a následné odcudzenie busty z neho, je   "vynikajúcou správou" pre všetky agresívne a intolerantné sily v spoločnosti, ktoré si želajú v našej krajine politický rozvrat a nerešpektovanie práva.
.
xxxxxProti inštalovaniu pamätníka sa minulý týždeň vyslovili jednotlivci, mnohí politici, historici i inštitúcie. Ak nebol inštalovaný v súlade s právom Slovenskej republiky (čo bol), o jeho odstránení malo byť rozhodnuté zákonnou cestou a nie znehodnotením a odcudzením zločincami a zlodejmi.

Čítať ďalej...

Vyhlásenie KSS

2015-02-24 Vyhlásenie Komunistickej strany Slovenska
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska volá po historickej pravde
.
xxxxxV sobotu 21. februára 2015 bol v obci Krajná Bystrá v okrese Svidník odhalený pamätník rodákovi Vasilovi Biľakovi, ktorý v tomto regióne požíva značnú úctu. Iniciátorom odhalenia pamätníka bola Krajská rada KSS v Prešove, ktorá sa stretla s veľkou podporou obecného zastupiteľstva ako aj obyvateľov okresu Svidník. Vasiľ Biľak sa zaslúžil o významný rozvoj východného Slovenska, o budovanie infraštruktúry, výstavbu mnohých veľkých podnikov v regióne, o znižovanie nezamestnanosti a podstatné zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva.

Čítať ďalej...

Konferencia komunistov Košíc

2015-01-24 Tlačová komisia Konferencie MO KSS Košice
.
xxxxxSPRÁVA tlačovej komisie Konferencie Mestskej organizácie Komunistickej strany v Košiciach konanej dňa 23.01.2015.
.
xxxxxDňa 23. januára 2015 sa konala v Košiciach konferencia Mestskej organizácie Komunistickej strany Slovenska .
.
xxxxxDelegáti z deviatich základných organizácií KSS Košíc a ďalších ZO KSS z Košíc-okolia na konferencii zvolili svoje nové politické vedenie, predsedu Mestského výboru KSS, ktorým sa stal súdruh Ing. Peter Seman, Mestský výbor i pomocné pracovné orgány.

Čítať ďalej...

Stanovisko KSS k referendu o rodine

.
STANOVISKO KSS K REFERENDU O RODINE
.
Dňa 13. januára 2015
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska registruje fakt, že prezident SR Andrej Kiska nakoniec vyhlásil referendum o rodine na 7. februára 2015. Berie na vedomie aj prebiehajúcu kampaň na podporu referenda, ktorú organizujú niektoré občianske skupiny, na ktorých sa priživujú aj jednotliví politici.
,
xxxxxV referende by mali občania Slovenska vyjadriť svoj postoj k trom otázkam:
.
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie /adopcia/ detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo detí samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Čítať ďalej...

Novoročný príhovor predsedu MO KSS Košice

2015-01-02 Peter Nišponský, Zastupujúci predseda MO KSS Košice
.
.
xxxxxVážené súdružky, súdruhovia, komunisti MO KSS Košice,
.
xxxxxkomunisti, priatelia a sympatizanti KSS v Košiciach a na Slovensku,
.
xxxxxvstúpili sme do Nového roka 2015 v medzinárodnej i vnútropolitickej situácii, ktorá nieje priaznivá pre komunistov, ani pre čestných pracujúcich, vykorisťovaných, nezamestnaných a utláčaných občanov našej krajiny, Európy i sveta.
.
xxxxxHodnoty, životne dôležité pre občanov vytvárajúce podmienky dôstojného života sú ohrozené nenásytnou politikou vládcov sveta, nadnárodným oligarchickým kapitálom, bojom o suroviny, trhy, teritóriá, o mocenské pozície medzi tými, čo nikdy nemajú a ani nebudú mať dosť. Ako povedala Matka Tereza, svet neohrozujú chudobní, tí, čo nič nemajú, ale bohatí, ktorí nikdy nemajú dosť.