1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nenechajme sa zmanipulovať, riaďme sa vlastným rozumom

2014-11-24 ÚV KSS
.
xxxxxStanovisko Komunistickej strany Slovenska k aktuálnej medzinárodnej situácií
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska spolu so svojimi partnermi vo svete veľmi pozorne sleduje a analyzuje aktuálne procesy a udalosti v medzinárodnej politike.
.
xxxxxV súčasnosti je evidentné, že predstavy USA o riadení a kontrole jednopolárneho sveta sa rúcajú. USA zistili, že už nemôžu svojvoľne a jednostranne vnucovať svoju vôľu ostatným krajinám vo svete, bez ohľadu na ich vlastné záujmy, predstavy, historické i kultúrne tradície ich vývoja. Tým pádom sa im nedarí jednostranne posilňovať ekonomickú a finančnú moc vlastných oligarchov, bankárov a monopolov na úkor iných krajín a regiónov vo svete. Postupné oslabovanie ekonomického rastu spochybňuje i postavenie dolára ako jedinej svetovej meny.
.
xxxxxSnahy amerických jastrabov o osvedčené používanie demonštrácie a hrozby silou na zastrašovanie „neposlušných“ a „nepohodlných“ krajín tiež narážajú na primeranú, ale rozhodnú odpoveď i v oblasti vojenskej.
.
xxxxxJednotlivé krajiny ako Čína, Rusko, Venezuela, Brazília, Kuba, Ecuador, Irán, ale aj novo formované medzinárodné spoločenstva krajín vytvárajú štruktúry a silu, ktorá dokáže aj v ekonomickej, politickej či vojensko-technickej oblasti spolupráce tvoriť protiváhu jednostrannému diktátu zo strany USA či EÚ.

Čítať ďalej...

Vyhlásenie sekretariátu Iniciatívy komunistických strán v Európe na summite NATO vo Walese, 4 –5. 9. 2014

Summit NATO, ktorý sa koná 4 - 5. 9. vo Walese, je odrazovým mostíkom pre nebezpečné rozhodnutie na úkor ľudu. NATO ako agresívny imperialistický vojenský nastroj, ktorý slúži záujmom a ziskov monopolov, plánuje posilniť svoje výrobne kapacity, aby bolo možné zasiahnuť na celom svete v záujme imperializmu v rámci konkurencie monopolov.

Summit NATO, skúma možnosti posilnenia spolupráce a koordinácie medzi NATO a EÚ, v realizácii takzvaného "protiraketového štítu", zvýšenia rozpočtu pre ozbrojenie v členských krajinách a posilnenia spojenia Ukrajiny s NATO a prehĺbenie imperialistického zásahu USA-EÚ-NATO na Ukrajine v rámci ich konkurencie s Ruskom. NATO chce na summite posilnenie tzv. flexibilných zásahových jednotiek a vytvorenie vražedných leteckých tímov bez pilotov za účelom "efektívnejšieho" vykonávania svojich reakčných plánov.

NATO nie je "ochranca bezpečnosti európskych národov", ako sa provokatívne nazýva. Naopak, ide o nebezpečného nepriateľa ľudu, ktorý prostredníctvom intervencie prináša vojny, utrpenia, diktatúry a prevraty.

NATO je nepriateľ mieru a sociálneho pokroku. Jeho existencia je len v záujme imperializmu. Cesta pre ľud Európy vedie len prostredníctvom koordinovaného úsilia proti NATO a iným imperialistickým centrám. Týmto spôsobom môžeme vytvárať svoju vlastnú cestu, bez kapitalistického vykorisťovania a vojen.

04.09.2014

Jalal Suleiman, člen sekretariátu za KSS

Návrh KSS na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 70. výročia SNP

2014-08-26 Administrátor
.
Tento návrh bol osobne podaný a riadne prijatý kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky začiatkom mesiaca august 2014.
.
.
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska, Ústredný výbor, Hattalova 12/A, B r a t i s l a v a
.
.
xxxxxPán
yyyyyprezident Slovenskej republiky
yyyyyAndrej K i s k a
yyyyyHodžovo nám. 1
yyyyyP.O. Box 128
yyyyy810 00 Bratislava 1
.
xxxxxVážený pán prezident,
.
xxxxxuž o niekoľko dní si pripomenieme jednu z najslávnejších kapitol našich dejín - Slovenské národné povstanie. Odhodlanie Slovenského národa povstať so zbraňou v ruke proti nacistickým okupantom a brániť svoju slobodu a vlasť je aj dnes čin hodný obdivu, úcty a vďaky.
yyyyy29. augusta 2014 sa v Banskej Bystrici pri pomníku večného ohňa a hrobu neznámeho vojaka v Múzeu SNP stretnú predstavitelia pokrokových síl, ktoré spája aj dnes aktuálna myšlienka boja proti neonacizmu a neofašizmu.
yyyyyKomunistická strana Slovenska, pôsobiaca na politickej scéne už viac ako deväťdesiat rokov zohrala počas II. Svetovej vojny pri organizovaní protifašistického odboja a príprave na Slovenské národné povstanie významnú úlohu. Už viac ako dve desaťročia je však tento fakt zo strany vládnucich politických síl nie len že nedocenený, ale absolútne zamlčovaný a v tom horšom prípade až dehonestovaný.
yyyyyVážený pán prezident, sme veľmi krátko po voľbách, kde ste získali občiansky mandát byť prezidentom Slovenskej republiky. Vážime si Vaše slová, vyjadrujúce snahu byť prezidentom všetkých jej občanov. Jednou z foriem, ako to môžete preukázať je akceptovanie návrhu Komunistickej strany Slovenska, udeliť pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania štátne vyznamenanie (v prílohe)
.
RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
yyyyyza mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, za ľudské práva a slobodu – In memoriam JUDr. Gustávovi Husákovi, Csc., Karolovi Šmidkemu a Lacovi Novomestskému.

Čítať ďalej...

KSS vyjadruje solidaritu s Komunistickou stranou Ukrajiny, ktorá čelí snahám novej ukrajinskej, pučistickej moci o jej zrušenie!

Komunistická strana Ukrajiny  bola doposiaľ riadnou súčasťou politickej scény Ukrajiny. V súlade s ukrajinským volebným systémom a na základe vôle občanov prejavenej vo voľbách pôsobila a stále pôsobí ako parlamentná politická strana s výraznou podporou v mnohých regiónoch Ukrajiny. Jej pôsobenie bolo vždy v plnom súlade s ústavou a zákonmi krajiny.

Po nedávnom  politickom prevrate na Ukrajine sa práve Komunistická strana Ukrajiny stala terčom útokov tých politických síl, ktoré dnes ovládajú ukrajinskú spoločnosť. Budova centrály KSU v Kyjeve  bola vykradnutá a vypálená. Rovnako tak boli vykradnuté a zničené mnohé okresné a krajské kancelárie strany. Fyzickému napádaniu, vyhrážkam ako aj vydieraniu čelia mnohí funkcionári, ale aj radoví členovia strany.

Pod tlakom rôznych foriem násilia,  dosiahla nová ukrajinská moc rozpad poslaneckej frakcie KSU a teraz usiluje o jej úplnú likvidáciu. Je potrebné pripomenúť, že práve Komunistická strana Ukrajiny v dostatočnom časovom predstihu pred krvavými udalosťami  ako jediná v spoločnosti predkladala sériu návrhov na ich riešenie, medzi ktoré patril napríklad návrh na vyhlásenie referenda o prípadnom vstupe Ukrajiny do EÚ, ako aj iniciatíva na zachovanie celistvosti Ukrajiny formou jej federalizácie.

Snahy ukrajinskej moci  o zákaz Komunistickej strany Ukrajiny, ktorej podpora v spoločnosti v poslednom období výrazne rástla, je jasným prejavom vulgárnosti, netolerantnosti a popretia akýchkoľvek princípov demokracie a zároveň výrazne evokujú fašistické praktiky známe z prvej polovice 20. storočia.

Komunistická strana Slovenka solidarizujúca s priateľskou  Komunistickou stranou Ukrajiny vyzýva slovenskú verejnosť k citlivému vnímaniu situácie na Ukrajine a nepodliehaniu jednostrannej  a mnohokrát umelo vykonštruovanej mediálnej propagandy riadenej USA a jej spojencami, sledujúcej okrem iného rozoštvanie dvoch slovanských národov a šírenie protiruských názorov a nálad.

V Bratislave 25. júla 2014

Komunistická strana Slovenska

Jozef Hrdlička, predseda

List predsedu KSS Jozefa Hrdličku komunistom

2014-05-19 Predseda KSS s. PhDr. Jozef Hrdlička
.
.
.
.
.
.
V Bratislave 19. mája 2014
.
xxxxxVážená súdružka, Vážený súdruh
.
xxxxxnebýva zvykom, aby sa predseda politickej strany takouto formou prihováral k svojim kolegom, členom strany a dovolím si v našom prípade povedať svojim súdruhom a priateľom. Napriek tomu som sa odhodlal napísať tento list a bol by som veľmi rád, keby sa čo najskôr aj vďaka Tvojej pomoci dostal ku všetkým členom našej strany.
.
xxxxxJe nám veľmi dobre známe, že už túto sobotu - 24. mája sa uskutočnia voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Vieme, že sú to voľby, ktoré sa netešia veľkej popularite a naši spoluobčania, vrátane mnohých našich členov a sympatizantov ich vo väčšine prípadov ignorujú. Nepovažujem to za správne.
.
xxxxxMy, komunisti, sme od zrodu nášho hnutia vždy patrili k spoločensko-politicky najaktívnejším a dovolím si povedať aj k vysoko uvedomelým a pokrokovým občanom spoločnosti. V našich podmienkach je toho svedectvom fenomenálne Slovenské národné povstanie, ktorého 70. výročie si už za krátky čas pripomenieme a spolu s ním aj hrdinský protifašistický odboj, ako aj obrovské úspechy v podobe socialistického zázraku, dosiahnuté po druhej svetovej vojne v našej vlasti. Za všetkým stáli myšlienkovo, organizačne i prakticky práve komunisti. Táto spoločenská angažovanosť a názorová ráznosť a jednoznačnosť musia byť aj v dnešnej dobe v nás prítomné.

Čítať ďalej...