1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Spoločné prehlásenie európskych mládežníckych organizácií k voľbám do EP

2014-05-19 Administrátor (zdroj: KSM)
.
Při příležitosti voleb do Evropského parlamentu vyzýváme všechny mladé lidi z celé Evropy, připravované o svá práva na práci, vzdělávání a důstojný život, aby zesílili svůj zápas proti EU.
.
Nabyli jsme zkušenosti, které nám ukázaly, že EU byla vytvořena pro to, aby sloužila velkému evropskému kapitálu a jeho ziskům. Vždy byla a bude neslučitelná s lidovými zájmy. Je to Evropská unie 30 milionů nezaměstnaných, až 60% nezaměstnanosti mládeže v některých členských zemích, 120 milionů lidí žijících pod hranicí chudoby. Je to Evropská unie, v níž jsou ničena základní práva třídy pracujících a lidových vrstev, v níž je vzdělávání, zdravotní péče, kultura a sport přeměny na zboží přístupné stale menšímu množství lidí. Je to Evropská unie imperialistických intervencí, z nichž posledním je zasahování na Ukrajině a intervence ve Středoafrické republice.
.
Je to Evropská unie, která přijala antikomunismus za svoji oficiální ideologii, která rozpoutává divokou kampaň hanobení a za ilegalizaci komunistických stran, mládežnických organizací a symbolů, která staví na jednu úroveň komunismus s fašismem. Přitom EU současně podporuje fašismus, železnou pěst systému, jak se tomu stalo v případě nové vlády na Ukrajině.

Čítať ďalej...

PROTEST - Povedz NIE ukrajinskému NATOfašizmu

2014-05-11 Oľga Fábryová, Peter Nišponský, (videá: "Nezávislí")
.
xxxxxV Bratislave sa 9. mája 2014 uskutočnilo protestné zhromaždenie občanov pred budovou Európskej komisie, na ktorom prítomní vyjadrili svoje stanovisko k aktuálnym udalostiam na Ukrajine. K prítomným sa okrem Artura Bekmatova a Jalala Suleimana prihovoril aj kandidát na poslanca EP Ing. Marián Vitkovič. Na zhromaždení bola prijatá rezolúcia.
yyyyyS poľutovaním treba dodať, že v budove EK sa v pracovný deň nenašiel nikto, kto by rezolúciu od účastníkov zhromaždenia prevzal.

Vyhlásenie KSS pred II. kolom prezidentských volieb

2014-03-25 Administrátor
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska sa prostredníctvom kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky PhDr. Jána Jurištu zúčastnila I. kola prezidentských volieb. KSS vo veľmi krátkej dobe vyzbierala vyše 16 500 podpisov potrebných pre jeho kandidovanie, čím splnila zákonom stanovenú podmienku. Prostredníctvom vlastného kandidáta tak mohla predložiť verejnosti svoje postoje k situácii v spoločnosti ako aj východiská na riešenie najvážnejších problémov Slovenska.

Čítať ďalej...

Komunisti volajú ľudí k voľbám

2014-03-25 Prevzaté z portálu KROKY
.

xxxxxKomunisti volajú ľudí k voľbám. Fico je pre KSS prijateľnejší.

.BRATISLAVA – Predstavitelia mimoparlamentnej KSS na dnešnej tlačovej besede zhodnotili výsledok prvého kola prezidentských volieb a vyzvali voličov, aby sa druhého kola zúčastnili.
.
Na úvod predseda KSS Jozef Hrdlička skonštatoval, že “ani jeden z oboch kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola nespĺňa predpoklady na to, aby sa stal signatárom a morálnou inštanciou vážnych zmien smerujúcich k skutočnému zlepšeniu životnej úrovne ľudí v našej krajine”.

Čítať ďalej...

Vyhlásenie sekretariátu iniciatívy komunistických a robotníckych strán v Európe k Medzinárodnému dňu žien

2014-03-08 Jalal Sulejman, podpredseda KSS, člen Iniciatívy komunistických a robotníckych strán
.
xxxxxEmancipáciu žien nemožno dosiahnuť bez rázneho boja proti kapitalizmu a imperializmu . 8. marca je Medzinárodný deň žien, ktorý oslavujeme na počesť žien vo všetkých krajinách, ktoré sa usilujú o dosiahnutie úplnej rovnosti.
.
xxxxxKapitalistický systém stále diskriminuje ženy tým , že im platí nižšie mzdy, nastavuje im dlhšiu pracovnú dobu a nezabezpečuje pracovné miesta . Pracujúce ženy čelia hrozbe prepúšťania, keď sa rozhodnú stať matkami. Domáce práce , ktoré sú tak dôležité pre reprodukciu pracovnej sily, sú považované za prirodzenú povinnosť žien a nie za cennú ekonomickú aktivitu . Kapitalizmus ako systém sa opiera o rodovú nerovnosť a teda diskrimináciu žien. Tento fakt je štrukturálnou súčasťou kapitalistického vykorisťovania .

Čítať ďalej...