1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vyhlásenie ÚV KSS k vývoju na Ukrajine

2014-02-23 ÚV KSS dňa 22. februára 2014
.
xxxxxKrvavé udalosti v Kyjeve a v ostatných Ukrajinských mestách považujeme za výsledok zasahovania EÚ a USA do politického vývoja v tejto susednej krajine. Sú bezohľadným pokusom o presadenie geopolitických záujmov a tvrdej konkurencie týchto veľmoci s Ruskom o kontrolu trhov, surovín a transportné siete v krajine.
.
xxxxxVytrvalé pokusy rozdeliť ukrajinské obyvateľstvo a hnať ho ku krviprelievaniu, bez ohľadu na tragické dôsledky, je katastrofou pre ukrajinských pracujúcich, ako aj pre susedné krajiny, jednou z ktorých je aj naša Slovenska republika.

Čítať ďalej...

Stanovisko MsV KSS Bratislava ku kriminalizácii s. Semelovej

2014-02-21 Mestský výbor KSS Bratislava
.
xxxxxSTANOVISKO MESTSKÉHO VÝBORU KOMUNISTICKEJ STRANY SLOVENSKA v Bratislave
.
xxxxxFebruárové plénum MsV KSS v Bratislave s rozhorčením odmieta pokus o kriminalizáciu a trestnoprávny postih komunistickej poslankyne Českého parlamentu súdružky Marty Semelovej za vyjadrenie svojho názoru v Českej televízii v relácii Hyde park vysielanej dňa 13. februára t. r.
.
xxxxxSúdružka Semelová nevyjadrila len svoj názor, vyjadrila názor väčšiny populácie Českej i Slovenskej republiky. Kapitalistický režim nie je schopný zabezpečiť dostatočnú zdravotnú starostlivosť, bezplatné školstvo, sociálne istoty a šťastný život v oboch bratských krajinách. Ľudia čoraz viac spoznávajú výhody socializmu, preto je snaha kriminalizovať všetko, čo i len trochu zaváňa minulým spoločenským zriadením. Keďže nepomáhajú rôzne vedecké inštitúcie s hlavným politickým zameraním očierňovania socialistického spoločenského zriadenia, preto čoraz viac dochádza k pokusom o jeho kriminalizáciu.

Čítať ďalej...

NEBOJ SA! ak si komunista

2014-02-07 Administrátor
.
..
xxxxxVyhlásenie komunistov Mestskej organizácie KSS Košice.
.
xxxxxAntikomunistické besnenie neoburžoáznej propagandy na Slovensku v posledných dňoch vybičované pri príležitosti úmrtia komunistu, bývalého vysokého funkcionára KSČ, súdruha Vasiľa Biľaka
yyyyya jej permanentne cielené pôsobenie na občanov Slovenskej republiky už od novembra 1989 nás, komunistov Košíc a okolia podnietilo k nasledujúcemu vyhláseniu:

Čítať ďalej...

Kuba - USA ako ďalej?

2013-12-22 Komunistická strana USA (Voľný preklad Peter Nišponský)
.
xxxxxVyhlásenie Komunistickej strany USA
xxxxxSolidarita s Kubou
.
xxxxxVážení priatelia,
xxxxxNa pietnom ceremoniále konanom pri príležitosti úmrtia Nelsona Mandelu v Johannesburgu v utorok dňa 10.12.2013, svetové médiá a kamery zachytili amerického prezidenta Baracka Obamu ako podáva ruku kubánskemu prezidentovi Raulovi Castrovi, bratovi vodcu kubánskej revolúcie Fidela Castra.
xxxxxBol to len krátky okamih zdvorilosti, ale stojí za pozornosť. Od víťazstva kubánskej revolúcie 1. januára 1959 vzťahy medzi oboma krajinami boli v hlbokej kríze, zmrazené v dôsledku mnohých nepriateľských činov namierených, uskutočnených a vedených vládami a prezidentmi USA proti Kube za uplynulé obdobie až doposiaľ.
xxxxxPo tom, čo prezident Obama zložil prísahu, v januári 2009, uskutočnili sa niektoré pozitívne zmeny. Obmedzenia iniciované administratívou Georgea W. Busha zamerané na cesty kubánskych Američanov za účelom návštev svojich príbuzných na Kube, na posielanie peňazí pre svojich príbuzných na Kubu, a na kultúrne výmeny boli zrušené.

Čítať ďalej...

Prečo občania nevyužívajú demokraciu

2013-11-14 Jozef Hrdlička, predseda KSS
.
xxxxxVyhlásenie KSS k výsledkom prvého kola volieb do orgánov Samosprávnych krajov
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska na základe poznatkov z prvého kola volieb poslancov a predsedov samosprávnych krajov konštatuje:
.
1. Dramaticky nízka účasť voličov na voľbách vo všetkých krajoch je výsledkom dlhodobej arogantnej, asociálnej a bezohľadnej politiky všetkých vládnych garnitúr uplynulých období. Výsledkom tejto politiky je narastajúce sklamanie občanov, aj v dôsledku nárastu chudoby, nezamestnanosti, celkovo zhoršujúcej sa sociálno-ekonomickej situácie našich spoluobčanov a straty dôvery v možnosť zlepšenie tohto negatívneho stavu. Vládam po roku 1989 sa podarilo totálne znechutiť voliča a dosiahnuť stav kedy o verejných veciach rozhoduje necelých 20% voličov. Taktiež je zrejmé, že občan neprijal osem krajských samospráv a aj v tejto oblasti sa potvrdzuje aktuálnosť požiadavky na prehodnotenie stavu a opätovnému vráteniu sa k trom krajom v rámci SR ako už dlhodobo požaduje KSS.

Čítať ďalej...