1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vyhlásenie SZM k zákonu o tzv. "Jáchymovskej lži"

2011-07-18 Socialistický zväz mladých
Socialistický zväz mladých ostro odsudzuje schválenie novelizácie zákona č. 301/2005 Z.z. pridaním bodu č. 45 v ktorom sa o. i. hovorí, že: „Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť... zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii ...potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky“.
Keďže OSN nikdy neuznala komunizmus ako zločineckú ideológiu sme presvedčení, že tento zákon  obmedzuje slobodu slova a je tak v rozpore s Ústavou SR, ktorá slobodu slova zaručuje. Pán poslanec Osuský, ktorý sa prezentuje ako zástanca pravdy, tak paradoxne, pošliapal a znemožnil prípadné ďalšie skúmanie historických udalostí obdobia rokov 1948-1989 a uzákonil tak len jednu nespochybniteľnú a nepopierateľnú verziu, voči čomu sa postavilo aj niekoľko historikov medzi nimi aj pán Dušan Kováč.
Aktivity poslancov klubu Most-Híd, ktorí sú členmi strany OKS vnímame ako snahu o odpútanie pozornosti v čase, keď sa po celom svete stupňujú útoky voči pracujúcej triede, ktorá sa začína búriť proti súčasnému systému a proti zhadzovaniu bremena krízy na plecia bežných ľudí zatiaľ čo banky a nadnárodné korporácie dosahujú rekordné zisky. Rovnako vnímame tieto aktivity ako snahu o odpútanie pozornosti od zločinov kapitalizmu, ktoré sa diali v minulosti alebo ktoré sa dejú dnes po celom svete. Socialistický zväz mladých preto zváži riešenie situácie vzniknutej novelizáciou zákona obrátením sa na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Popierame "zločiny komunizmu"

2011-07-11 admin
Vyhlásenie komunistov. Informácia pre verejnosť v SR a pre poslancov NR SR pred hlasovaním o pozmeňovacom návrhu OKS k novele Trestného poriadku "O trestnosti popierania zločinov komunizmu."
.
POPIERAME "ZLOČINY KOMUNIZMU"
.
Tak ako neexistuje kolektívna vina, tak neexistujú ani žiadne zločiny komunizmu. Ak došlo k spáchaniu činov právne trestných, alebo morálne odsúditeľných, vždy ich vykonali konkrétne osoby. Tie majú byť za spáchanie konkrétnych činov v súlade s právom trestne, alebo v súlade s morálnymi zásadami spoločnosti morálne odsúdené. Nič viac a nič menej. OKS a antikomunisticky naladení poslanci NR SR si z tejto témy robia svoju politickú agendu a prihrievajú si svoju chladnúcu politickú polievočku. Občania im už raz naleteli. Teraz sa vďaka klamstvu politických podvodníkov väčšina z nich ocitla v materiálnej, sociálnej i morálnej biede.Už vám nenaletia páni manipulátori.

Čítať ďalej...

Vyhlásenie KSS k udalostiam v Grécku

2011-07-01 KSS
V Bratislave 28. 06. 2011
Komunistická strana Slovenska  vyjadruje svoju solidaritu s bojom gréckeho ľudu proti neoliberálným silám pôsobiacim   nie len na území Grécka ale  aj v celej Európskej únie.
KSS je  presvedčená o tom,  že v súčasnej zlej ekonomickej  situácii v Grécku   rastie uvedomelý odpor v spoločnosti  proti kapitálu a totalite trhu. Tento odpor, početné a mohutné  štrajky a demonštrácie   vedú predovšetkým grécke odborové  zväzy,  mnohé spoločenské organizácie  a z politických síl  hlavne Komunistická strana Grécka.

Čítať ďalej...