1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

STOP vojskám USA!

2015-08-03 Jozef Hrdlička, predseda Komunistickej strany Slovenska
.
xxxxxPolitika USA vo svete vo svojom praktickom prejave neustále potvrdzuje svoj agresívny charakter. Dlhodobo destabilizuje pomery krajín v Južnej Amerike, v arabskom svete a čoraz zreteľnejšie aj na európskom kontinente. Rovnako tak je zodpovedná za situáciu na Ukrajine a taktiež za snahy postaviť celú Európu proti Ruskej federácii. Na šírenie svojej svetovej hegemónie používa všetky dostupné prostriedky, ako sú rôzne scenáre pripravované spravodajskými službami, metódy ekonomického vydierania vo forme sankcií, silnej mediálnej a psychologickej kampane a antikampane až po rôzne metódy vojenskej provokácie, zastrašovania a nakoniec aj vojenského zásahu, ktorý sa vždy realizuje pod pláštikom ochrany demokracie, ľudských práv a nie vždy na základe mandátu medzinárodného spoločenstva.
yyyyyV súčasnosti je hlavným cieľom politiky USA frontálny útok proti Ruskej federácii  a nepriamo aj destabilizácia pomerov v celej Európe.
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska dlhodobo odsudzuje veľmocenskú politiku USA, NATO ako aj lojálny a podriadenecký prístup krajín EU. Dlhodobo sa usilujeme na základe historických faktov ako aj dôkazov aktuálnej americkej politiky a jej dôsledkov a obrovských humanitárnych katastrof, ktoré spôsobuje poukazovať na podstatu globálnej politiky a globálneho vývoja.
yyyyyJednoznačne konštatujeme, že súčasné Spojené štáty americké ovládané nadnárodným kapitálom sú ríšou zla totálne destabilizujúcou globálnu rovnováhu a mier vo svete.
.
xxxxxAktuálne sme svedkami zvýšených a zreteľných aktivít vojenských síl USA v Európe, ktoré sa skrývajú za rôzne „mierové“ cvičenia. Ich skutočným cieľom je však militarizácia Európy, jej rozdelenie, ako aj priama provokácia Ruskej federácie a vytváranie fiktívneho nepriateľa v očiach Európanov.
yyyyyAktuálne sa americké vojenské sily v Európe pripravujú na svoju cestu z Nemecka do Maďarska, ktorá sa má uskutočniť v mesiacoch september a október tohto roku. Jej oficiálny cieľ je označovaný ako súčasť cvičenia odbornej prípravy a snaha o posilnenie americko-maďarskej aliancie. Konvoj obrnených transportérov armády USA má prejsť aj cez územie Slovenska.
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska je zásadne proti prechodu vojsk USA cez územie Slovenskej republiky. Odmietame zaťahovanie nášho suverénneho štátu do špinavých a krvavých hier USA. Odmietame všetky snahy o postavenie slovenského národa proti slovanskému ruskému národu. Odmietame akúkoľvek participáciu Slovenska na projektoch NATO.
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska vyzýva všetkých spoluobčanov, vyzýva celé Slovensko, aby sme spoločne mierovými prostriedkami zabránili prechodu amerických vojsk cez územie Slovenska. Do mesiaca september, kedy má k uvedenému prechodu dôjsť, voláme po informačnej revolúcií, voláme po vzájomnej informovanosti a k organizovaniu sa prostredníctvom sociálnych sietí či vzájomných konzultácií politických strán, občianskych združení alebo jednotlivcov.
yyyyyPolitická príslušnosť nás nesmie rozdeľovať!
.
xxxxxSpojme sa v záujme vlasteneckých hodnôt, v záujme slovanstva, v záujme spoločného zápasu proti agresívnej, militantnej a zhubnej politike USA. Spojme sa spoločne proti vojenským základniam NATO na našom území, spojme sa proti členstvu SR v NATO. Komunistická strana Slovenska na našom území celkom určite patrične privíta amerických agresorov. Pridajte sa k nám! Kontaktujte nás! Skoordinujme sa!
.
xxxxxMier vyžaduje našu jednotu!
.
xxxxxV Bratislave 3. 8. 2015
.
yyyyyJozef Hrdlička
yyyyypredseda KSS
.