1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Protestujeme proti prítomnosti cudzích vojsk na našom území

2015-11-13 Predsedníctvo ÚV KSS
.
Vyhlásenie Komunistickej strany Slovenska k rozhodnutiu vlády a NR SR k vybudovaniu „Styčného integračného tímu NATO
na území Slovenskej republiky“
.
xxxxxPoslanci NR SR dňa 12. 11. 2015 schválili návrh vlády SR na zriadenie Styčného integračného tímu NATO (NATO Force Integration Units – NFIU) na území Slovenskej republiky.
xxxxxNie je žiadnym prekvapením, že slovenská politická pravica má záujem na podpore agresívnej a militaristickej politiky NATO, ako aj snahu šíriť vykonštruované rusofóbne nálady medzi občanov Slovenska. Je už na dennom poriadku, že sa snaží v súlade so zahraničnou politikou USA a ich Európskych spojencov hľadať vo svete nepriateľa, ukazujúc nepriamo, ale už i priamo na Ruskú federáciu.
xxxxxSmutné však je, že vláda, ako aj parlament Slovenskej republiky, ovládané sociálnou demokraciou, navrhli a schválili zriadenie tzv. integračného tímu NATO na území Slovenskej republiky. Schválili teda prítomnosť cudzích vojsk na našom území, čo nemožno vnímať inak, ako schválenie základne NATO a zároveň základne USA. Toto rozhodnutie je v rozpore s viacerými vyhláseniami predsedu vlády Róberta Fica z nedávnej minulosti, v ktorých podobné opatrenia v SR odmietal.
.
yyyyyKomunistická strana Slovenska vyjadruje nesúhlas s uvedeným rozhodnutím vlády SR a NR SR a kategoricky proti nemu protestuje. Vnímame ho ako zradu nášho národa, ako popretie našej historickej tradície a národnej identity. Žiaľ, je to prejav dvojtvárnosti súčasnej vládnej garnitúry. Niet pochýb o tom, že aj vojenské základne uvedeného typu sú zbytočnou provokáciou Ruskej federácie. Zvyšujú napätie a destabilizujú situáciu v stredoeurópskom regióne. Nejde o nič iné, ako o realizovanie zámerov arogantnej a agresívnej politiky USA, ktorá sledujú len napĺňanie vlastných ekonomických a mocenských záujmov. Americkým kapitálom ovládaná Európska únia je poslušným vykonávateľom ich vôle.
.
yyyyyMy komunisti voláme po mieri, voláme po priateľských a korektných vzťahoch s Ruskou federáciou. Sme presvedčení o tom, že udržiavanie a presadzovanie mieru vo svete, ako aj udržiavanie globálnej stability nie je možné bez Ruskej federácie. Komunistická strana Slovenska je jednoznačne za naštartovanie procesu vystúpenia SR z NATO, a v konečnom dôsledku za rozpustenie NATO. Sme toho názoru, že otázky bezpečnosti a mieru vo svete majú byť riešené výlučne na pôde a prostriedkami OSN.
.
yyyyyV Bratislave 13.novembra 2015                                                                     Komunistická strana Slovenska
.