1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Uskutočnilo sa rokovanie Sekretariátu ÚV KSS

2016-03-15 Sekretariát KSS
.
xxxxxV nedeľu 13.marca sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie Sekretariátu ÚV KSS. Hlavným bodom programu bolo hodnotenie výsledkov tohtoročných parlamentných volieb, ktoré sa konali 5.marca. Sekretariát si uvedomuje, že výsledky volieb a rozloženie síl na politickej scéne môžu znamenať začiatok obdobia nestability na Slovensku, spôsobené šancou extra neoliberálnych strán a „účelových“ strán zostaviť vládu. Nebezpečným fenoménom týchto volieb je posilnenie síl myšlienkovo blízkych neofašizmu a neoľudáctvu a možnosť ich pôsobenia v parlamente.
yyyyyKSS v týchto voľbách utrpela ponižujúcu porážku a to z objektívnych i subjektívnych príčin, z dôvodu vplyvu vonkajších i vnútorných faktorov. Sekretariát ÚV KSS pripravuje základné, východiskové hodnotenie výsledkov volieb a príčin dosiahnutého stavu, ako aj návrh vyvodenia politickej zodpovednosti za dosiahnutý volebný výsledok. Toto bude slúžiť základným zdrojom a podnetom na širšiu diskusiu a podrobnejšie rozpracovanie hodnotenia na úrovní Predsedníctva i Ústredného výboru KSS. V súlade s plánom i usmernením sa ďalšie podnety do hodnotenia a hlavne do východisk pre ďalšiu prácu strany očakávajú z úrovne okresných výborov strany a krajských rád KSS, ktoré sa už v týchto dňoch uskutočňujú. Výsledkom hodnotiacich rokovaní na všetkých stupňov bude i posúdenie a zhodnotenie podielu zodpovednosti jednotlivých štruktúr a orgánov strany na dosiahnutých volebných výsledkoch a postavení strany v spoločnosti.
yyyyySekretariát ÚV KSS touto cestou ďakuje všetkým aktívnym členom za ich obetavú prácu. Sympatizantom KSS za odovzdané hlasy s pokorou ďakuje za ich dôveru a podporu.
yyyyyKSS sa ani v tejto zložitej situácii nemieni vzdať svojho poslania a svojich cieľov. Bude i naďalej pokračovať v ťažkom politickom a sociálnom zápase za záujmy pracujúcich ľudí a o získanie takého miesta na politickej scéne, ktoré jej historicky i aktuálne v súčasnej situácii objektívne patrí.
yyyyyRokovanie Predsedníctva ÚV KSS sa uskutoční 21.marca v Žiline.
.
Sekretariát ÚV KSS
.