1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rokovalo Predsedníctvo ÚV KSS

2016-03-22 Sekretariát ÚV KSS
.
xxxxxV pondelok 21.marca 2016 sa v Žiline uskutočnilo rokovanie Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Hlavným bodom rokovania bolo vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých KSS vo voľbách do Národnej rady SR 5. marca 2016.
yyyyyV návrhu východzieho materiálu a v pracovnej diskusii sa analyzovali príčiny nízkeho počtu hlasov, ktoré strana vo voľbách obdržala /0,62 percent/. Bolo konštatované, že nie je možné prehliadnuť, že voľby prebiehali v situácii, kedy je už výrazne zmenená hodnotová orientácia spoločnosti i občanov ako jednotlivcov. Toto nastalo pod vplyvom zmien od roku 1989, za 26 rokov formovania nového neoliberálneho ekonomického a politického systému, ale aj pod vplyvom cieľavedomej manipulácie s vedomím občanov. Tradičné hodnoty, formované na Slovensku pod vplyvom historických podmienok života občanov a cennosti prenášaných z generácie na generáciu sa veľmi rýchlo menia na „pseudohodnoty“ a „cennosti“ podsúvané občanom ako tie ozajstné, správne a potrebné.
yyyyyV týchto podmienkach, po kategorických a zložitých zmenách v postavení a vplyve Komunistickej strany na Slovensku sa zásadne oslabila aj činnosť strany. Problémy boli spojené s odchodom ľudí i funkcionárov zo strany, s oslabením jej teoretickej, ideologickej, ale aj organizátorskej práce. Strana od svojho opätovného založenia /1992/ zápasila s nedostatkom finančných prostriedkov a materiálneho zabezpečenia. Tým pádom nedokázala byť rovnocenným partnerom s ostatnými „vzniknutými a sponzorovanými“ stranami“ v zápase o podporu a hlasy voliča. Nemohla teda adekvátne reagovať svojou činnosťou na potreby nových podmienok, v ktorých sa pokúša fungovať.
yyyyySúhrn objektívnych i subjektívnych faktorov, ktoré sa stali príčinou dlhodobejšieho poklesu úspešnosti práce strany, je potrebné dokonale zanalyzovať a nájsť cesty na ich elimináciu – konštatovalo Predsedníctvo ÚV.
yyyyyNa základe pripomienok, doplnení a návrhov bude spracovaný materiál podrobnejšej analýzy výsledkov volieb predložený na rokovanie ÚV KSS 9.apríla 2016 v Žiline.
.
xxxxxVedenie KSS, teda predseda strany Jozef Hrdlička a podpredsedovia strany Jalal Sulejman, Viera Klimentová a Pavol Suško oznámili, že podávajú demisiu na svoje funkcie, ako výraz politickej zodpovednosti za uvedený volebný neúspech strany. Predsedníctvo hlasovaním rozhodlo, že demisiu Jozefa Hrdličku nebude Ústrednému výboru odporúčať. Demisiu podpredsedov odporučí.
.
Sekretariát ÚV KSS
.