1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KSS k pokračujúcemu poškodzovaniu pamätníkov

Posledné vyčíňanie vandalov na Olšanských cintorínoch v Prahe je odporným, vulgárnym  a trestuhodným aktom.

 

Toto vyčíňanie nie je náhodné, ak sa týkalo spoločného hrobu prezidenta ČSR Klementa Gottwalda, ale aj ďalších českých a slovenských politikov a štátnikov z radov komunistov z obdobia I. ČSR, budovania ľudovej demokracie a socializmu – Štefana Majora, Gusty Fučíkovej, Antonína Janouška, Josefa Hakena a ďalších. Je to pokračovanie pomsty voči tým, ktorí viedli český, ako aj slovenský ľud k víťazstvu nad fašizmom a budovaniu sociálne spravodlivej spoločnosti. Teror voči komunistom, voči miestam ich posledného odpočinku, voči ich pamätným miestam pokračuje.

 

KSS doposiaľ razila cestu „Nie sme ako oni“. Táto cesta z dôvodu nečinnosti organov činných v trestom konaní a nerozhodnosti sudcov sa ukazuje ako neefektívna a núti  nás uvažovať nad razantnejšou obhajobou historickej pravdy.

 

Riadení vandali a antikomunisti rovnako znehodnocujú hroby a pamätné miesta komunistov, vojakov Červenej armády, bojovníkov proti Banderovcom a partizánov na Slovensku. Deje sa tak opakovane v Krajnej Bystrej, Veľkej Lodine, Košiciach, Veľkom Lipníku, Bratislave a na mnohých ďalších miestach na Slovensku i v Čechách.

 

Antikomunistická propaganda a jej médiá sa snažia udalosti bagatelizovať, orgány činné v trestnom konaní ich zločiny zámerne nevyšetrujú, súdy ich neodsudzujú, alebo kryjú. Zo známych páchateľov robia „obete komunizmu“, hrdinov a ich činy heroizujú ako protikomunistický odboj a príkladné konanie demokratov. Opak je pravdou. Páchatelia týchto činov sú oficiálnymi úradmi vyzdvihovaní a odmeňovaní. Výnimkou nie je ani prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý svoju antikomunistickú orientáciu provokatívne rozvíja a provokuje slušných ľudí osobnou podporou páchateľov týchto zločinov.

 

Príkladom je i jeho nedávne odhaľovanie „umeleckého diela“ Memento od Petra Kalmusa (páchateľa a vykonávateľa poškodzovania mnohých pamätníkov na Slovensku) v lučeneckej synagóge. Toto konanie Andreja Kisku nám jasne naznačuje zámer a pokrytectvo účastníkov a režisérov tohto odporného divadla.

 

Ak si politici, štát, orgány činné v trestnom konaní, samosprávy a všetky kompetentné zložky štátu nebudú plniť svoje povinnosti v súlade so zákonmi tejto republiky, ak budú hroby našich súdruhov znevažované, ničené a zneucťované i naďalej, začneme sa prikláňať k názoru, že i my, dediči socializmu, SNP a antifašistickej tradície, sme nútení sa chovať rovnakým spôsobom.

 

Vedenie KSS vyzýva svojich členov v jednotlivých okresných organizáciách ako aj sympatizantov a ďalších  antifašistov, aby zakladali skupiny na výkon obhliadok pomníkov  venovaných hrdinom SNP a protifašistického odboja,  červenoarmejcov, všetkých našich  osloboditeľov ako aj budovateľov socializmu.

 

Pomníky budovateľov socializmu, hrdinov SNP a obetí druhej svetovej sú symbolom nadčasových hodnôt, pre ktoré boli komunisti vždy ochotní sa obetovať.

 

Komunistická strana Slovenska, 11. septembra 2016