1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KSS k samitu EÚ v Bratislave

Komunistická strana Slovenska zastáva názor, že bratislavský samit EÚ, tak ako tie predošlé a pravdepodobne tak ako tie budúce, nedal impulz k riešeniu krízových problémov únie.

 

Je tomu tak preto, že nefunkčné sú základne piliere systému, na ktorých EÚ stojí. Systém založený takmer na neobmedzenej moci súkromného vlastníctva, na chamtivosti po zisku monopolov, nadnárodných spoločností, korporácií a rôznych finančno-priemyslových zoskupení nesleduje záujmy väčšiny občanov Európskej únie. Súčasná Európska únia je od svojich počiatkov až doposiaľ spoločenstvom kapitálu ovládajúcim nielen ekonomiky, ale aj celú politickú sféru jednotlivých krajín.


Lídri EÚ, tak ako lídri väčšiny členských štátov slúžiaci kapitálu, sa zúfalo snažia zachraňovať úniu ako prostriedok ovládania a zotročovania jednotlivých národov. Témy, ktoré boli prezentované a diskutované na bratislavskom samite možno považovať za obsahovo prázdne, iluzórne a nič neriešiace. Samit nedokázal hľadať riešenia sociálnych problémov väčšiny Európanov. Nedokázal riešiť problémy súvisiace s migračnou politikou a ochranou vlastných hraníc a už vôbec nedokázal vykročiť k prehlbovaniu mieru a k partnerskej spolupráci s „Východom“.


Otázky bezpečnosti a mieru boli diskutované povrchne a nekoncepčne. Súčasná EÚ z dôvodov svojej imperiálnej podstaty sa nedokáže vymaniť zo zločineckého paktu NATO a spod veľmocenského vplyvu USA. Diskusie o spoločnej bezpečnostnej spolupráci vrátane spoločnej európskej obrany sú len snahou o skrytú militarizáciu Európy a vytvorenie účinnejších mechanizmov na ochranu záujmov kapitálových skupín. Bez serióznej, úprimnej a partnerskej spolupráce Európskej únie s Ruskou federáciou, ostatnými krajinami Európy i krajinami ázijského kontinentu nebude stability, prosperity, sociálneho pokroku a ani mieru.


Súčasná EÚ je falošnou ilúziou o lepšom domove pre ľudí. Pokiaľ sa nezmení podstata vlastníctva výrobných prostriedkov, pokiaľ v centre pozornosti nebude človek, únia štátov typu EÚ bude vždy len prostriedkom na bohatnutie bohatých a posilňovanie „mocných“.


Je čas, aby sa občania Slovenska hlbšie zamysleli nad skutočnou podstatou a cieľmi EÚ. Aj v tomto prípade platí, že nie je všetko zlato čo sa leskne.


Komunistická strana Slovenska


V Bratislave 19. 9. 2016