1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

V Turci zamestnanci bojujú proti šikanovaniu

2012-09-26 Artur Bekmatov - Prevzaté z blogu denníka Pravda
.

V Turci prepukol škandál s pracovnými podmienkami u najväčšieho zamestnávateľa v regióne. Pobočka dánskej obuvníckej firmy ECCO funguje v Martine už 13 rokov. V súčasnosti zamestnáva okolo 1300 ľudí. Napriek tomu, že ECCO je najväčším zamestnávateľom v Martine, mzda bežného pracovníka nedosahuje ani priemernú slovenskú mzdu. Navyše, zamestnanci sú už dlhšiu dobu vystavovaní nátlaku, ponižovaniu a vyhrážaniu sa zo strany vedenia podniku.

Po niekoľkých námietkach odborov, ktoré na pracovisku fungujú už osem rokov a je v nich približne polovica zamestnancov, boli spory s vedením medializované. Nám sa podarilo získať vyjadrenia niekoľkých zamestnancov, ktorí však z obavy o stratu zamestnania nechceli byť v článku menovaní.

Zavedenie nepretržitej prevádzky

Do prvého sporu s vedením sa zamestnanci dostali na konci minulého roka. Povodne v Ázii zničili thajskú pobočku ECCO spolu s vyrobenými topánkami. Tento výpadok mali z väčšej časti nahradiť slovenskí zamestnanci prechodom na nepretržitú prevádzku. Vedenie firmy prijalo ďalších tristo zamestnancov, ktorí boli zaradení prevažne na nepretržitú prevádzku, kde sa pracovalo v 12 hodinových zmenách. Vedenie však zaviedlo nepretržitú prevádzku bez predchádzajúcej dohody s odbormi.  Tie sa následne ocitli pred dilemou: hájiť práva súčasných zamestnancov a nepristúpiť na nepretržitú prevádzku, čo by malo za následok aj prepustenie troch stoviek novoprijatých ľudí alebo pristúpiť na nepretržitú prevádzku, no pri splnení niekoľkých požiadaviek zamestnancov. Ako býva u zamestnávateľov na Slovensku už bežnou praxou, svoju zámery menežment podložil vyhrážkami, že sa podnik zatvorí a výroba sa presunie do zahraničia.

Predstavitelia odborov teda súhlasili s výrobou 24 hodín denne, no pri súčasnom splnení niekoľkých podmienok ako napríklad stanovisko odborníka, aký vplyv bude mať nepretržitá prevádzka na zdravie zamestnancov. V podniku boli totiž už pred tým zistené choroby z povolania. Ďalšou podmienkou bolo dobrovoľné bratie nadčasov alebo hodinová sadzba pri vyplácaní príplatkov, pretože zamestnávateľ sa chcel na výške príplatkov  „dohodnúť s každým zamestnancom osobitne“.

Mesto Martin označilo tieto požiadavky za prehnané z obavy, že zamestnávateľ presunie výrobu do zahraničia. Riaditeľ podniku Jindřich Salajka vyjadrenie odborov nebral do úvahy, lebo, ako sa vyjadril pre televíziu TA3: „Podle nás, to co slyšíme od předsedu odborů není hlas lidu, který slyším denně od lidí“. Zástupcovia zamestnancov podali podnet na inšpektorát práce a ten im dal za pravdu v tom, že zavedenie nepretržitej prevádzky bez súhlasu odborov je v rozpore s podnikovou zmluvou aj so Zákonníkom práce.

Neskôr sa zistilo, že zamestnávateľ neurčil začiatok a koniec pracovnej doby ani neposkytoval zamestnancom nepretržitý dvojdňový odpočinok v týždni, ktorý je nevyhnutný pri nepretržitej prevádzke. Napriek tomu podnik doteraz nedostal žiadne sankcie!

 

Vedenie nás šikanuje!

Čoraz častejšie sa začínajú ozývať zamestnanci aj proti neľudskému prístupu zo strany súčasného vedenia a zlým podmienkam na pracovisku. Zaznievajú slová ako šikana, zastrašovanie a vyhrážky. Tieto informácie boli medializované televíziou TA3, ktorej sa jeden zamestnanec ECCO vyjadril nasledovne:

.
Celý článok si môžete prečítať na blogu denníka Pravda Tu. Do diskusie k článku na blogu môžete tiež prispieť vlastným názorom.
.