1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nedostatok rohlíkov?

2013-01-13 Zdroj Új Szó, 4. januára 2013 (preložila O. Fábryová)
.
V prvom tohtoročnom čísle denníka Új Szó sme si mohli prečítať celostránkovú zostavu o tom, kedy bola životná úroveň lepšia. Či „vtedy“, alebo teraz? (Článok bol zverejnený pod názvom Bolo lepšie? Životná úroveň pred dvadsiatimi rokmi a dnes /Jobb volt? Életszínvonalunk 20 éve és napjainkban/.) Čitatelia možno článok takéhoto charakteru, ktorý sa snaží dokázať, že v dnešnom vyciciavajúcom kapitalizme žijeme lepšie nečítali po prvý raz. Verím, že práve medzi čitateľmi denníka Új Szó je veľa takých, ktorí nenaletia na takéto reči a zotrvajú pri tom čo im diktuje zdravý rozum.
.
Pozrime sa však o čo ide. Stručne by sme to mohli zhrnúť tak, že pred zmenou režimu sa z priemerného platu dalo kúpiť 10-tisíc rohlíkov, kým dnes 12 600. Porovnanie rovnako skúma ďalšie výrobky a div sa svete, takmer všade terajšie možnosti vychádzajú výhodnejšie buď čo sa týka ceny, alebo koľko na ne treba venovať, alebo v kvalite.
.
Nuž, možno to takto môže byť aj pravda. Mohla by byť. Keby dnes stanovenú priemernú mzdu, teda 784 euro, dosahovala väčšina občanov. Porovnanie totiž na celej novinovej strane počíta s touto priemernou mzdou a len v jednej pol vete naznačuje, že prevažná väčšina obyvateľov dostáva od toho oveľa menej peňazí. To znamená, že porovnávajú platy dobre zarábajúcich s bývalou tritisíc korunovou priemernou mzdou.
.
Toto je však ešte len ten menší problém. Ak si dáte tú námahu a prečítate si takéto porovnanie, môžete prísť na to, že nikdy žiadne nepíše o tom, že terajšie platy je potrebné vynaložiť na oveľa viac miest ako tomu bolo pred rokom 89. Terajšie články oslavujúce vykorisťovateľský kapitalizmus vždy pozabudnú na to, že dnes už nielen rohlíky, mlieko, farebnú televíziu, auto a letnú dovolenku treba a je možné si kúpiť z priemerného platu. Objavili sa také nevyhnutné výdavky, ktoré človek žijúci pred rokom 89 poznal len z počutia. Takými sú poplatky za zdravotné služby, výdavky na vzdelávanie, zabezpečenie sociálnej starostlivosti. A toto sú len tie najnutnejšie. O tomto porovnávajúce články mlčia.
.
Nenechajme sa teda ovplyvňovať a nedovoľme, aby nás podviedli keď sa nás snažia presvedčiť o tom, že biele je čierne a že z reálneho priemerného zárobku 400 euro je možné lepšie vychádzať ako kedysi. Aj keď porovnanie uvádza jeden ostatne vynikajúci novinár Új Szó, vychádza najmä z analýzy istej veľkej banky. Zdá sa, že veľkokapitál snažiaci sa uloviť naše peniaze cíti, že ľuďom už dochádza trpezlivosť. Preto skúša všetko, aby nás pomýlil.
.
Somogyi Szilárd Autor je bývalý poslanec SaS
.