1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bez komentára

2013-07-14 Prevzaté z www.nadhlad.com
.
Prehláseie Ednwarda Snowdena v Moskve
.
Pred týždňom som opustil HongKong po tom, ako začalo byť isté, že moja sloboda a bezpečnosť sú ohrozené kvôli odhaleniam pravdy. Za to, že som ešte na slobode, vďačím snahe svojich nových aj starých priateľov, rodiny a iných, ktorých som nikdy nestretol a pravdepodobne ani nikdy nestretnem. Zveril som im svoj život a oni mi dôveru vrátili, za čo im budem navždy vďačný.
.
Vo štvrtok prezident Obama vyhlásil pred celým svetom, že v mojom prípade nedovolí žiadne diplomatické "krúženie a dohadovanie". Ale teraz vychádza najavo, že aj keď sľúbil nerobiť tak, prezident nariadil viceprezidentovi aby tlačil na vodcov národov, u ktorých som žiadal ochranu, aby mi odmietli azyl.
.
Tento druh podvodu zo strany svetového lídra nie je spravodlivosťou, ani ňou nie je nezákonný trest vyhnanstva. Sú to staré hnusné nástroje politickej agresie. Ich účelom je vystrašiť nie mňa, ale tých, čo prídu po mne.
.
Celé desaťročia boli USA jedným z najsilnejších obrancov ľudských práv žiadateľov o azyl. Je smutné, že toto právo ustanovené a odhlasované v USA v článku 14 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, je teraz odmietnuté súčasnou vládou tejto krajiny. Obamova vláda prijala stratégiu zneužívania občianstva ako zbrane. Napriek tomu, že nie som za nič odsúdený, jednostranne zrušili môj pas, takže som osoba bez štátnej príslušnosti. Bez akéhokoľvek súdneho príkazu sa mi režim snaží odobrať základné ľudské právo. Právo, ktoré patrí každému. Právo na azyl.
.
V konečnom zhrnutí sa Obamova vláda nebojí informátorov, ako som ja, Bradley Manning alebo Thomas Drake. Sme bez štátnej príslušnosti, uveznení alebo bezmocní. Nie, Obamov režim sa bojí vás. Je to strach z informovanej a nahnevanej verejnosti požadujúcej ústavnú vládu, ktorá im bola sľúbená – a tak by to malo byť.
.
Moja vôľa je neoblomná a som dojatý snahou toľkých ľudí..
.
Edward Joseph Snowden pondelok, 1.júl 2013
.