Určenie nových pietnych miest v Košiciach

 

Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska na svojom riadnom rokovaní dňa 4. marca 2019 hlasovaním jednomyselne schválil návrh členov ZO KSS č. 15 o určení nových, aktuálnych pietnych miest na teritóriu mesta Košice.

 

  1. Za pietne miesto komunistov pre uctenie si obetí kapitalizmu ako neľudského a protiľudového vykorisťovateľského systému určil priestor, kde je umiestnená tzv. „Lavička Václava Havla“ na Strojárenskej ulici v Košiciach medzi hotelom Maratón a Supermarketom Fresh.

Zdôvodnenie:

Podľa autorov a iniciátorov inštalácie tohto „diela“ má miesto súžiť „k zamysleniu, diskusii a pokojnému stretávaniu sa rôznych názorov, kultúr a hľadaniu východísk v duchu demokracie a občianskej spoločnosti“. Podľa komunistov je toto miesto obzvlášť vhodné na pripomenutie si obetí bezohľadného oligarchického kapitalizmu, do ktorého našu spoločnosť pred 30 rokmi uvrhli práve tí, ktorých má miesto a toto dielo heroizovať a vytvárať kult osobnosti Václava Havla.

Najbližšia organizovaná pietna akcia komunistov na tomto mieste sa bude konať pri príležitosti 30. výročia tzv. „Nežnej revolúcie“ (protisocialistického prevratu) v druhej polovici novembra 2019. Počas zhromaždenia komunisti, sympatizanti a ľavicovo orientovaní občania mesta položia kvety a zapália sviečky za všetky obete kapitalizmu od novembra 1989 až do súčasnosti.

  

  1. Pietnym miestom komunistov pre uctenie si pamiatky všetkých nevinných obetí agresií a zločinov Severoatlantickej aliancie (NATO) je novoinštalovaný pamätník NATO, ktorý dňa 28. februára 2019 pri príležitosti stretnutia prezidentov krajín Bukureštskej deviatky (B9) s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom inštalovali prezidenti krajín B9 pod vedením Andreja Kisku a Jensa Stoltenberga v Košiciach v Kasárňach „Kulturpark“.

Zdôvodnenie :

Tí, ktorí dielo oslavujúce Severoatlantickú alianciu a 70. výročie jej existencie koncom februára 2019 za mimoriadne prísnych bezpečnostných opatrení s vylúčením občianskej verejnosti odhaľovali, podali a politicky i vojenskými aktivitami neustále podávajú jasnú správu o zločineckej podstate NATO, ako militaristickej vojenskej organizácie. Podľa názoru komunistov, mierových aktivistov a občanov mieru je táto organizácia pre zachovanie svetového mieru nepotrebná, je prekážkou zbližovania krajín a národov a slúži len ako represívny prostriedok pre tých, ktorí si robia nároky na ovládanie sveta a zachovanie nimi udržiavaného nespravodlivého politického systému v Európe a vo svete.

Najbližšia organizovaná pietna akcia komunistov, občanov mesta a Košického kraja na tomto mieste sa uskutoční v druhej polovici marca 2019 pri príležitosti 20 výročia spáchania vojnových zločinov NATO v bývalej Juhoslávii, kde doposiaľ nepotrestaní vojnoví zločinci spôsobili vojenskou agresiou a vojnou bez mandátu OSN smrť tisícom nevinných civilov, starcov, žien a detí. Tu komunisti, mieroví aktivisti, protifašistickí bojovníci a občania mieru z mesta položia kvety a zapália sviečky za všetky obete agresií NATO za 70 rokov od vzniku aliancie  až do súčasnosti.

Komunisti MO KSS Košice

By |2019-03-06T15:51:06+00:00marec 6, 2019|Články|Komentáre vypnuté na Určenie nových pietnych miest v Košiciach