V ý z v a delegátov IX. zjazdu KSS občanom Slovenskej republiky

 

Pred tridsiatimi rokmi sa naša spoločnosť ocitla na križovatke dejín. Začal rozklad ekonomických štruktúr, priemyslu, poľnohospodárstva, spoločenského a kultúrneho života. Investície do rozvratu postupne priniesli svoje ovocie a naplnili ciele. Úspešne sa podaril dlhodobý proces rozvratu desaťročia budovaného socialistického systému. Systému, v ktorého centre pozornosti bol človek a jeho dôstojný život.

 

Dnes sme v štádiu chaosu, morálneho úpadku, bahna korupcie. Žijeme v systéme ovládanom oligarchiou. K tomuto stavu prispeli všetky poprevratové vlády bez rozdielu, do ktorého prúdu sa zaraďovali. Moc a peniaze sa stali veľkou motiváciou pre predvolebný boj od úrovne komunálnych, až po prezidentské voľby. Je faktom a skutky to dokazujú, že každý jeden krok v riadení štátu podlieha záujmom a diktátu ekonomických elít stelesnených v politike USA a ich európskych spojencov, usilujúcich o ovládnutie prírodných zdrojov, surovín a v prípade Slovenska aj strategického územia, tak dôležitého pre otvorenie cesty na Východ a ovládnutie územia s obrovskou zásobárňou nerastných surovín.

Varovania pred tým, čo nás čaká po zvrátení socialistického vývoja neboli pochopené a politika prispôsobovania sa podmienkam diktovaným scenáristami zvratu priviedla našu spoločnosť na nové rázcestie. Jedna z ciest vedie k absolútnej likvidácii našej suverenity, k poníženiu našej národnej hrdosti, k zvráteniu pravdy o významných historických udalostiach. K otvoreniu nesmiernych možností ďalšieho bohatnutia už dnes zabezpečenej kasty oligarchov, ktorým na ľude tejto krajiny v skutočnosti vôbec nezáleží.

My, komunisti, sa svojho zápasu za prirodzené ľudské práva a potreby ani po mnohých prehrách a porážkach nevzdávame. Našim programom nie je prispôsobovanie sa diktovaným podmienkam za cenu osobného blahobytu. Našim cieľom je permanentný boj za spravodlivé usporiadanie spoločnosti, za dôstojný život každého poctivo pracujúceho a žijúceho občana. Sú to občania, ktorí si musia vybrať, ktorou cestou a s kým sa po nej vydáme. Tá druhá cesta na súčasnej dejinnej križovatke bude veľmi ťažká, zložitá, ale veríme, že správna. Prvým a rozhodujúcim krokom je zjednotenie všetkých proslovenských, pronárodných, prosociálnych a protivojnových síl, ktoré sa k týmto hodnotám na Slovensku hlásia. Nastal čas, aby sme začali uvažovať rozumne, uvážlivo a rozhodne.

Sme pripravení zaradiť sa do jednotného ľavicového a vlasteneckého frontu, ktorý sa čo v najkratšej dobe musí na Slovensku vytvoriť a musí tak postaviť pevnú hrádzu proti vulgárnemu neoliberalizmu a neokolonializmu. KSS bude na tom aktívne pracovať.

Aktuálna situácia v našej krajine tiež naznačuje, že dlhoročné vládnutie sociálnej demokracie na Slovensku aj napriek tomu, že prinieslo mnoho pozitívnych zmien pre bežných ľudí spôsobuje dehonestáciu reálnych ľavicových hodnôt vo vedomí ľudí a vedie k posilňovaniu neoliberálnych síl, ako aj k posilňovaniu extrémistickej pravice. KSS si ako jeden z hlavných cieľov na najbližšie obdobie kladie záchranu a obrodu skutočných ľavicových hodnôt v podmienkach Slovenska.

KSS volá po jednote všetkých vlastencov, ľavičiarov, antifašistov. Volá po jednote všetkých, ktorým záleží na našej historickej, národnej i kultúrnej identite. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú príležitosťou pre takúto jednotu.

 

Delegáti IX. zjazdu KSS

V Liptovskom Mikuláši, 6. apríla 2019

By |2019-04-07T10:23:16+00:00apríl 7, 2019|Články|Komentáre vypnuté na V ý z v a delegátov IX. zjazdu KSS občanom Slovenskej republiky