V ý z v a Komunistickej strany Slovenska poslancom NR SR za Smer-SD a SNS

 

V ý z v a

    Komunistickej strany Slovenska

poslancom NR SR za Smer-SD a SNS

k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva

 

      so znepokojením a vážnou obavou o bezpečnosť  Slovenskej republiky prijímame predloženie návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva, na 33. schôdzi Národnej rady SR.

Spojené štáty americké nám ponúkajú „možnosť pôsobenia Civil Affairs tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických (ďalej len „US tím“) na území Slovenskej republiky s cieľom zvýšenia vzájomnej interoperability, ako aj  rozvoja spôsobilosti civilno-vojenskej spolupráce (ďalej len „CIMIC“) v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky“. Slovenská republika je podľa Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát. Vyplýva to aj z Ústavy SR. Je poľutovania hodné, že Slovenská republika je v zahraničnej politike tak servilná a oddaná záujmom svetovej veľmoci USA a jej ozbrojenej zložky Severoatlantickej aliancii. Slová predstaviteľov Vlády SR na celoštátnych oslavách výročí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici o tom, že nedopustíme, aby na naše územie vstúpila čižma cudzieho okupanta, sú vyslovované „do vetra“ a sú len obyčajnou bezzásadovou, účelovou propagandou.

Spojené štáty americké, prostredníctvom svojej vojenskej prítomnosti na našom území demonštrujú pripravenosť na presadzovanie svojich záujmov  a sú prejavom nedôvery, ale aj nátlaku na našich občanov. Považujeme to aj za „zdvihnutý  prst pre prípad neposlušnosti“ podobne ako je tomu v Nemecku, kde je americká armáda od ukončenia 2.svetovej vojny. Ponuka z ich strany je súčasťou dosahovania ich geostrategických cieľov voči Ruskej federácii, s využitím územia Slovenska a zneužitím jeho občanov.

Sme presvedčení, že väčšina občanov Slovenska nesúhlasí s prítomnosťou a činnosťou cudzích vojsk na území Slovenska. Národná rada Slovenskej republiky je plne zodpovedná za vlastenecký postoj a prejav národnej hrdosti občanov Slovenska.

S úctou k týmto hodnotám

Komunistická strana Slovenska

v zastúpení predsedu

PhDr.,Ing. Jozefa Hrdličku

V Bratislave, 15.júna 2018

Na vedomie: poslanci NR SR

 

By |2018-06-18T15:00:25+00:00jún 18, 2018|Články, Vyhlásenia|1 Comment

One Comment

  1. Peter Nisponsky 20/06/2018 at 21:07

    Správne.

Comments are closed.