Voľba komunistov do EP nie je stratený hlas

Voľba komunistov do EP nie je stratený hlas

Ani tohtoročné voľby poslancov do Európskeho parlamentu asi neprekročia počtom zúčastnených voličov na Slovensku predchádzajúce percentuálne ukazovatele. Občania z rôznych dôvodov ignorujú voľby. Alebo si skôr neuvedomujú, aký význam pre ich najbližšiu budúcnosť môže mať zloženie poslancov Európskeho parlamentu.

Je to vina dlhodobej politiky vládnucich strán na Slovensku a politikov, ktorí z nich vzišli. To oni, za výdatnej pomoci súkromných médii dokázali tak ovplyvniť verejnú mienku občanov, že teraz sa to prejavuje v postojoch občanov k účasti vo voľbách a v ľahostajnosti k politickému a ekonomickému dianiu celkovo.

Verejná mienka, ale aj individuálne postoje občanov sú už desaťročia ovplyvňované premyslenými technológiami a populistickými vyjadreniami politikov. To sa odráža v skutočnosti, že ľudia nevidia a neuvedomujú si, že pred ich očami sa deje úplne niečo iné, ako im hovoria a ako ich presviedčajú.

V európskej únii sa v skutočnosti prehlbujú nerovnosti a vnútorné protiklady, zvlášť medzi silnými buržoáznymi skupinami, ale aj medzi EÚ a USA, Ruskom a Čínou. Prejavom protikladom buržoáznych záujmov je aj momentálny vzťah medzi Veľkou Britániou a EÚ. Protiklady sú príčinou aj takzvaného „euroskepticizmus“, čo je len zástierka jedného politického prúdu, ktorý sa niekde preplieta s nacionalistickými, rasistickými či dokonca fašistickými silami a názormi. Časť síl buržoázie v štátoch EÚ potom vystupujú za protekcionizmus, aby sa ochránili pred zhoršením podmienok na konkurencia schopnosť. Ide predovšetkým o priemyselný kapitál v podmienkach spomalenia tempa rastu medzinárodnej kapitalistickej ekonomiky.

V Európskej únii dominuje línia nemeckej buržoázie, ktorá chce zachovať medzinárodný charakter rozhodnutí EÚ a zavedenie prísnych pravidiel fiškálnej politiky.

Nie v prospech občanov, ale v prospech národných a nadnárodných monopolov sa zostrujú skryté boje za zdroje surovín, cesty prepravy energie a tovarov, za podiel na trhoch v Európe, ale aj vo svete. I v tomto kontexte sa Európska únia usiluje o militarizáciu.

Pre vlastnú zaslepenosť, nevedomosť a ľahostajnosť si ľudia nevšímajú, že Európska únia má reakčný charakter. Dôkazom toho sú opatrenia, ktoré sa prijímajú vo všetkých krajinách EÚ, s cieľom zvýšenia ziskov, vykorisťovania, rozširovania pohyblivých foriem zamestnanosti, zužovania práv na vzdelávanie, zdravotné zabezpečenie, sociálne zabezpečenie, ktoré boli vybojované za predchádzajúce desaťročia.

Jedine poslanci za komunistické a robotnícke strany odhaľujú skutočnú tvár Európskej únie a opatrenia, ktoré sa prijímajú či pripravujú v Európskom parlamente. Jedine oni sa snažia, aby EÚ neslúžila len záujmom bohatých, ale aby viac slúžila záujmom pracujúcich ľudí.

Teraz je vhodná doba na to, aby občania, pracujúci ľudia, dôchodcovia, malí podnikatelia a živnostníci, ale aj múdri a perspektívne mysliaci mladí ľudia zmenili doterajší negatívny pomer síl v Európskom parlamente a aby prispeli k posilneniu počtu poslancov za komunistické a robotnícke strany. Strany, za ktorými nie sú bohatí sponzori so svojimi záujmami bohatnúť, bohatnúť a bohatnúť… Jedine tak bude možné zastaviť prehlbovanie chudoby, pretože dnes žije pod hranicou chudoby už 110 miliónov ľudí a 16 miliónov je nezamestnaných. Jedine tak je šanca na zastavenie zvyšovania dôchodkového veku, na zastavenie komercionalizácie zdravotníctva, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia. Jedine tak je možné zastaviť útoky na práva pracujúcich, ako napríklad práva na štrajky, ale aj zastaviť pokusy o sprísnenie represií. Len komunistickí a robotnícki poslanci sú schopní postaviť sa za dôsledne riešenie ochrany životného prostredia a ochranu klímy.

Ak by sa kandidáti za KSS dostali do Európskeho parlamentu, nebudú tam sami. V EP doteraz boli a veríme že aj po týchto voľbách budú poslanci z komunistických a robotníckych strán, s ktorými strana má už dlhoročné kontakty a s ktorými spolupracuje. A to na dvojstrannej úrovni, ale aj na úrovni medzinárodnej, kde je členom Európskej komunistickej iniciatívy a pracuje v jej Sekretariáte. Ich spoločné ciele, spoločné záujmy, ale aj skúsenosti zo zápasov v prospech pracujúcich ľudí vytvárajú dobrý potenciál na vytvorenie sily, ktorá sa jediná úprimne zastane pracujúcich ľudí a môže prispieť k ich lepšiemu životu v najbližšej budúcnosti.

Pavol Suško, podpredseda KSS

By |2019-05-23T12:50:26+00:00máj 23, 2019|Články|Komentáre vypnuté na Voľba komunistov do EP nie je stratený hlas