Voľby poslancov do Európskeho parlamentu sú šancou pre štart výrazných zmien!

Slovenská spoločnosť sa momentálne nachádza vo víre volieb. Máme za sebou voľby  komunálnych zástupcov  a voľby prezidenta Slovenskej  republiky. Pred nami sú voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Faktom je, že tieto voľby sa doposiaľ vyznačovali  najnižšou volebnou účasťou a teda nezáujmom našich spoluobčanov o ne. Je to chyba!

Nenechajme sa znechutiť a oklamať falošnými tvrdeniami, že sa nás netýkajú a že nie sú dôležité. Opak je pravdou. Je dôležité, aké bude budúce zastúpenie poslancov Európskeho parlamentu. Od toho sa bude odvíjať ďalšia budúcnosť a charakter politiky Európskej únie.

Ide o to,  či EÚ bude v budúcnosti spoločenstvom nadradených a zotročovaných národov alebo spoločenstvom rovnocenných a rovnoprávnych národov.

Ide o to,  či bude spoločenstvom slúžiacim záujmom oligarchov, bánk a špekulantov alebo to bude spoločenstvo slúžiace všestrannému rozvoju všetkých  bežných ľudí.

Ide o to, či po európskych voľbách bude v Európe  pokračovať rozvrat národných, kultúrnych, historických ale aj tradičných kresťanských hodnôt,  ktoré boli doposiaľ európskym krajinám vlastné,  alebo sa tento trend zastaví a dôjde k obrode týchto významných hodnôt.

Ide aj o to, či bude Európska únia naďalej slepým a hluchým poskokom  záujmov  americkej veľmocenskej politiky a bude pokračovať v nezmyselnom vyostrovaní vzťahov a napätia s Ruskou federáciou,  alebo to bude Európa suverénna,  usilujúca sa o vyváženú a vzájomne výhodnú spoluprácu so všetkými krajinami, ktoré budú mať o takúto spoluprácu záujem, vrátane a možno v prvom rade s Ruskou federáciou. Pre nás, Slovákov, by mala byť priateľská spolupráca únie práve  so slovanským Ruskom dôležitým atribútom budúceho vývoja.

Od budúceho zloženia európskeho parlamentu bude v značnej miere závisieť aj osud zločineckého paktu NATO. V štruktúrach Európskej únie musia zvíťaziť sily, ktoré jednoznačne odmietnu vazalstvo vo vzťahu k USA a rovnako tak odmietnu podieľať sa na ďalších zločinoch útočného paktu NATO. Musia zvíťaziť sily, ktoré rešpektujú medzinárodné právo, OSN, suverenitu a právo národov na sebaurčenie a mierový vývoj  vo svete.

V zmysle uvedených šancí a cieľov sa volieb do Európskeho parlamentu zúčastňuje aj Komunistická strana Slovenska spoločne s ľavicovou stranou Vzdor – strana práce. Uvedomujeme si, že v súčasných podmienkach niet pre národy Európy, medzi ktoré patrí aj Slovensko,  voči Európskej únii reálnej alternatívy. Preto je našou povinnosťou sa pokúsiť o jej zásadné pretvorenie na spoločenstvo  národných štátov, spolupracujúcich v záujme vzájomnej výhodnosti a v záujme mladej generácie, v záujme seniorov a samozrejme ku prospechu  všetkých poctivo pracujúcich ľudí.

Komunistická strana Slovenska a strana Vzdor – strana práce, majú v tomto zápase významných partnerov vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Máme významných partnerov v Európskom parlamente, ktorí sa združujú v parlamentnej frakcii  Európska zjednotená ľavica a severský zelení (GUE/NGL). To znamená, že nie sme samy a že má význam podporiť tento skutočne ľavicový a vlastenecký  prúd na Slovensku. Postavme sa spoločne proti neoliberalizmu, neokolonializmu, globalizácií proti multikulturalizmu, ako aj proti pravicovému extrémizmu! V centre pozornosti musí byť človek a jeho dôstojný život.

 

 

 

By |2019-04-12T09:39:14+00:00apríl 12, 2019|Články|Komentáre vypnuté na Voľby poslancov do Európskeho parlamentu sú šancou pre štart výrazných zmien!