Volebná  kampaň začala – interrupciami

Z interrupcií sa opäť stala politická téma .  Na programe septembrovej schôdze parlamentu boli štyri opozičné návrhy, ako ich sprísniť, či obmedziť. Potratový zákon sa však zatiaľ meniť nebude, poslanci Národnej rady SR  nepodporili  ani jednu zo štyroch navrhovaných noviel zákona o umelom prerušení tehotenstva. Politici si chceli urobiť zo zákona týkajúcich sa  žien a ich reprodukčného práva  nástroj pre svoju politickú kampaň a odvrátiť  pozornosť od tém, ako sú zdravotníctvo, dôchodky, nezamestnanosť,  bývanie, platy.  Podľa mňa   by nemali o životoch a zdraví žien rozhodovať politici , bez diskusie v odborných kruhoch  a  bez ohľadu na skutočné potreby žien. Táto citlivá témy , ktorá narába s emóciami  najmä kresťansko-konzervatívnych voličov, môže ovplyvniť  výsledok budúcich parlamentných volieb a zloženie budúcej koalície. Obmedziť interrupcie politikmi je ľahké, ale  vytvoriť podmienky na to, aby mali ženy správnu možnosť voľby, už súčasné politické garnitúry zabezpečiť nevedia. Osobne nepochybujem, že interrupcie sú závažným morálnym problémom.  Na druhej strane vyrábať morálku  a deliť ženy na „dobré“ a „zlé a egoistické“ je nezmyslom. Zákazom  interrupcií sa  ich počet nebude znižovať. Budú sa vykonávať ďalej, ale tajne, ako napríklad v Poľsku , alebo Írsku. Zvýši sa  riziko, že ženy siahnu po „domácich receptoch “ na vyvolanie potratu, alebo po  neodborných službách.

Komunistická strana odmieta, aby na Slovensku vznikol čierny trh s umelými prerušeniami tehotenstva, pretože dôsledkom toho môže dôjsť k vážnemu poškodenie  zdravia, ale  aj smrti žien.

Interrupcie sú  komplikovaná  téma pre každú  ženu, ktorá sa ju rozhodne podstúpiť. Každá z nás žien  vie, že to nie je dobré riešenie. Preto je potrebné vytvoriť podmienky na to, aby mali ženy skutočnú možnosť voľby. Zvaľovať na ženy vinu za demografickú krízu, nevedie cez zákaz interrupcií, ale cez vytváranie podmienok pre mladé rodiny.  Na Slovensku žije takmer 2,8 milióna ženskej populácie, no ich postavenie v spoločnosti tomu nezodpovedá.

Zlepšiť by sa  mala oblasť prevencie. Mali by sa  prijať  zákony, ktoré by ženám zvažujúcim interrupciu  ponúkli lepšie sociálne zabezpečenie . Je potrebné zabezpečiť rovnosť žien vo všetkých sférach a aby nemuseli denne riešiť voľbu mať dieťa, alebo zabezpečiť finančne rodinu. Deti sú naša budúcnosť.

Slovensko potrebuje silnú sociálnu a rodinnú politiku a nie politických škôlkárov, ktorí chcú viesť SR  zo strednej Európy do stredoveku.

Komunistická strana  Slovenska požaduje, aby  sa  v SR  vytvorila spoločenská, zdravotná , školská a  sociálnu podpora  na takej úrovni, aby ženy, ktoré sa rozhodnú mať deti, neboli ohrozované chudobou až do staroby.  

 

MUDr. Anna Sotaková

By |2019-10-01T10:33:07+00:00október 1, 2019|Články|0 Comments

Leave A Comment