Vybrané dôkazy rastúceho neofašizmu v Európe

Píše: Jozef Hrdlička, predseda KSS

Vo facebookovej komunikácií sa často stretávame so spochybňovaním rastúceho vplyvu neofašistických tendencií v Európe i na Slovensku. Na základe niekoľkých požiadaviek na sociálnych sieťach  predkladáme len zopár fotografií, ktoré sú toho dôkazom. Sú tu aj fotografie týkajúce sa Slovenska, ktoré veľa napovedia… . Nepochybujme! Extrémizmus je prítomný aj na Slovenku. Je však potrebné rozlišovať, čo je extrémistické a čo je snaha o hľadanie demokratických a sociálnych  alternatív voči súčasnému kapitalizmu, globalizácií a zhubnému multikulturalizmu. Dnes akékoľvek alternatívne politické postoje sú vládnucou elitou označované za extrém  a preto je pre bežných ľudí sa v tejto problematike zložité orientovať.

Pravicový extrémizmus a neofašizmus v súčasnej dobe sú výsledkom neschopnosti kapitalizmu riešiť reálne spoločenské problémy a problémy väčšiny. Sú výsledkom zložitej sociálnej situácie väčšiny  obyvateľov Európy. Sú výsledkom zneužívania už aj tak chabého sociálneho systému.  Sú výsledkom „bruselského“ útoku na suverenitu európskych štátov a národov ako aj na európske kultúrno-historické korene. Sú výsledkom militantnej a neokoloniálnej politiky USA a ich Európskych spojencov.

Nárast pravicového extrémizmu a neofašizmu v podmienkach Slovenska je výsledkom neschopnosti všetkých ponovembrových vlád koncepčne a reálne riešiť spoločenské problémy. Bolo premárnených posledných tridsať rokov a sklamaní občania  nevidia reálne východiska z tejto situácie. Všetky neoliberálne modely sa ukázali ako cesta do pekla. Sociálno-demokratické reformy a experimenty sa ukázali len ako „dočasná“ kozmetická úprava neoliberálneho kapitalizmu. Extrémna pravica v podmienkach Slovenska veľmi účinne a príťažlivo pomenováva problémy v spoločnosti. Dokonca označuje aj vinníkov za tento stav. No nemá reálne a humánne východiská. Nevidí totiž podstatnú príčinu spoločenských problémov, ktorá tkvie v samotnej podstate nenažraného, egoistického  kapitalizmu. Či sa to niekomu páči alebo nie,  jediným riešením všetkých problémov je nahradenie kapitalizmu spoločnosťou založenou na spravodlivom prerozdeľovaní všetkých hodnôt, na sociálnej spravodlivosti, solidarite a skutočnej demokracii. Perspektívou je socializmus 21. storočia.

Na Ukrajine je dnes fašistický zločinec z čias II. svetovej vojny Stepan Bandera uznaný za národného hrdinu   Ukrajiny.

Propagačný plagát často vyskytujúci sa na Ukrajine je svedectvom nárastu extrémistických a nacionalistických tendencií v spoločnosti.

 

2 mája 2014 bol v Ukrajinskom meste Odesa neofašistami spáchaný krvavý masaker. V dome odborov a v blízkych uliciach bolo za živa upálených a  postrieľaných okolo 100 ľudí. Od tzv. ukrajinského majdanu  bolo na Ukrajine zavraždených množstvo politikov, novinárov a iných odporcov súčasného ukrajinského režimu.

 

Ukrajinskí nacionalisti, 2016.

 

                                 

Nacionalisti v Nemecku, 2016.

 

 

 

Radikálni nacionalisti v Poľsku, Varšava 2012.

 

                                                             Maďarsko, 2008

 

 

Anders Breivik, Nórsky pravicový extrémista vyznávajúci fašistickú ideológiu,  ktorý 22. júla  2011 v Osle zavraždil 8 ľudí a v ten istý deň na ostrove Utöya zavraždil 69 osôb väčšinou vo veku 14 až 20 rokov. Uvedený čin spáchal pod zámienkou boja proti multikulturalizmu a možno ho považovať za výrazný prejav neofašizmu. 

 

 

Sýria dlhodobo zmietaná v občianskej vojne je svedectvom pôsobenia mnohých extrémistických skupín páchajúcich násilie na ľuďoch z náboženských i rasových dôvodov.

 

 

 

 

Slovensko. Poznáte ich?

 

 

 

 

 

 

 

By |2019-09-10T06:10:18+00:00september 10, 2019|Články|0 Comments

Leave A Comment