Vyhlásenie KSS ku Dňu víťazstva nad fašizmom

9. máj – Deň víťazstva nad fašizmom. Takto sme si tento deň pripomínali až do osudného novembrového prevratu roku 1989, kedy nastal zvrat nielen v spoločensko-ekonomickom vývoji našej spoločnosti, ale aj vo výklade historických a dejinných udalostí súvisiacich s ukončením II. svetovej vojny.

Komunistická strana Slovenska počas celých dvadsiatich piatich rokov od obnovenia svojej činnosti každoročne vzdáva úctu hrdinskej Červenej armáde, ktorá niesla rozhodujúci podiel na porážke fašistického Nemecka. Komunisti nezabúdajú na to, kto niesol najväčšiu ťarchu vojny a kto priniesol najväčšie obete aj za našu slobodu. Hlboko sa skláňajú nad hrobmi padlých červenoarmejcov, ktorými je posiata naša slovenská zem.

Odmietame falzifikáciu historických faktov, odmietame znevažovanie rozhodujúcej úlohy Sovietskeho zväzu na porážke fašizmu. Zároveň deklarujeme, že nedovolíme prekrútiť dejiny a že nádej na mierovú budúcnosť umrie až vtedy, keď umrú bojovníci za mier. Pripomenutie oslobodenia je záležitosť nadčasová, nik nemá právo do nej zasahovať a prekrúcať nepopierateľné fakty o tomto historickom míľniku.

Oslavy konca druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom nadobúdajú v súčastnosti oveľa väčší význam. Fašizmus bol síce v roku 1945 porazený, ale nebol dorazený. Zárodky, ktoré ostali, začínajú naplno klíčiť a naberajú na sile. Nie je to len v podobe hitlerovského fašizmu, nárastu vplyvu neofašistických síl, ale je tu novodobý fašizmus v podobe agresívnej politiky vojensko-politického paktu Severoatlantickej aliancie. Nad Európou visí čierny vojnový mrak a svet je na prahu novej vojnovej skazy. Vojnoví štváči znesväcujú našu zem vojenskými konvojmi, na tankoch a obrnených transportéroch nesú novú hrôzu.

Ešte je čas zastaviť novodobých agresorov a práve preto Komunistická strana Slovenska vyzýva všetkých ľudí, ktorí si vážia obete druhej svetovej vojny, ktorí si vážia svoju slobodu a ktorým je nadovšetko vzácne slovo – mier – aby sa zúčastnili aktov pietnych spomienok a prejavov vďaky našim osloboditeľom.

Komunistická strana Slovenska

By |2017-05-08T20:49:25+00:00máj 8, 2017|Vyhlásenia|Komentáre vypnuté na Vyhlásenie KSS ku Dňu víťazstva nad fašizmom