Zamyslenie nad realitou

(Necitujem Marxa, ani Lenina. Nesiaham k myšlienkam predmarxistických filozofov. Zamýšľam sa len nad realitou súčasného diania a vyjadrujem na základe skúseností svoj názor.)

Ľudia hodnotia obdobie socializmu, ako spoločnosť, ktorá vytvárala priestor na všestranný rozvoj človeka, na vytváranie spoločnej vlasti ľudí, ktorí svojou prácou prispievali k budovaniu jej materiálnych a duchovných hodnôt. Takto sa vyjadrujú na našich stretnutiach, osobných rozhovoroch i v diskusiách  na stránkach internetu. Toto poznanie nás však dostalo do falošných predstáv o tom, akú má naša komunistická strana, ale aj ďalšie  politické zoskupenia kopírujúce náš program podporu. Hlas našich podporovateľov je však slabý, ba dokonca až falošný. Slabý sa prejavuje v dosiahnutom  výsledku, a falošný v zbabelosti prejaviť podporu hoc aj slobodným vyjadrením vo voľbách (vyjadrila som to v príspevku pred rokmi pod názvom „Desať minút slobody“).

Je zrejmé, že po úspešnom dosiahnutí zvratu politického vývoja v satelitných krajinách Sovietskeho zväzu, ku ktorému došlo aj u nás v novembri 1989 sa jeho strojcovia „dosiahnutého úspechu“ len tak ľahko nevzdajú. Zápas medzi socializmom a kapitalizmom zvádzajúci už od jeho vzniku, za obrovského úsilia finančných oligarchov, ktorí tento zápas podporujú  v súčasnosti vrcholí.  Podporujú každé zoskupenie, ktoré politicky zodpovedá ich cieľom, financujú, organizujú a obsahovo usmerňujú „veľké“ demonštrácie, zneužívajúc najmä mladú generáciu a deformujúc také pojmy, ako sú „sloboda“, „demokracia“, „ spravodlivosť, „pravda“ a „slušnosť.“

Z nášho doterajšieho správania sa po politickom prevrate je zrejmé, že sme podcenili situáciu a nedocenili nebezpečie, ktoré vyústi až do súčasnej situácie. Nemám priestor a ani cieľ na opätovné vypočítavanie chýb, ktorých sme sa dopúšťali, už som o tom dosť popísala napr. v príspevku „Nič nás neporazí, len vlastné chyby“, zverejnený ešte v časoch, keď sme boli v parlamente. Faktom však je, že sa z tých chýb nevieme vymotať  a tápeme v nich ako mucha v pavučine.

Medzi politickými víťazmi súčasnej doby a nami je veľmi podstatný rozdiel. Kým „víťazi“ sú bábkami mocností, naskočiaci na návnadu moci a peňazí, čo nemôže mať a nemá dlhodobú perspektívu do budúcnosti, my sa usilujeme presviedčať ľudí, o príčinách a dôsledkoch ich postavenia z vlastného presvedčenia a z vlastných zdrojov. Ideálny stav by nastal vtedy, ak by naše myšlienky našli podporovateľov s možnosťami ich financovania, ak by tieto zdroje boli legitímne a získané poctivou cestou, nie z otrokárskeho potu a krvi. K tomu je však potrebné, aby tieto myšlienky šírili skutoční  poctivci, nie ľudia bažiaci po moci, kariére a sláve! Ak nedokážeme včas odhaliť charakter človeka, potom vidím práve tu vážny problém, ktorý môže smerovať k neúspechu. A v charaktere človeka neexistuje ani generačný problém.

Náš ďalší vývoj smeru jasne – vláda poslušných, ktorí musia splatiť investície do nich vložené. Ich reálny nástup začal výsledkom marcových prezidentských volieb a posmelení úspechom vo voľbách do Európskeho parlamentu, skončí na jar parlamentnými voľbami. Dnes sa výrazne etablujú na politickej scéne a pripravujú na realizáciu svojho poslania. Nastane koniec, slobody, koniec demokracie, koniec sociálnym balíčkom. Ich horlivosť a oddanosť je až nad hranicu súdnosti, o čom svedčia vyjadrenia politických zapredancov typu Osuský, Dostál, Klus a ďalší, kde ako vidieť vôbec  nehrá rolu žiadny generačný problém. Za najväčšiu tragédiu však považujem fakt, že ľudia nechápu a neuvedomujú si, že tomuto vlaku v ktorom sa vezieme, aj vďaka ich pasivite, možno až ľahostajnosti, zlyhali brzdy a vedie nás všetkých do novodobého otroctva. Nám však preukazujú voľbami nedôveru, keď precitnú, bude už neskoro.

Tieto riadky nie sú rezignáciou, len strohým konštatovaním a zamýšľaním sa nad situáciou. V dejinách boli rôzne situácie a komunisti sa vždy snažili nájsť cestu, formy a metódy ich riešenia. Verím, že tak tomu bude i v tejto ťažkej a zložitej dobe. O tom nepochybujem a tomu aj verím. Ideme ďalej. Síce sklamaní, ale pripravení znovu a znovu vstať. Nikdy nie je neskoro.

Poďme do tohto, aj keď pre nás nerovného zápasu. Nebojujeme za seba. Bojujeme za ľudí, ktorých opantala propaganda. Propaganda, šíriaca zlo, klamstvo, populizmus a vnášajúca medzi ľudí nenávisť.  Mediálni magnáti investujú do volebného zápasu milióny. Zapájajú do činnosti celý mohutný aparát s cieľom zmiasť, dezorientovať a oklamať voliča. A tak umožňujú, aby do štátnych, vládnych a parlamentných kresiel zasadli celkom neznámi ľudia, volení podľa vzhľadu a „pekných slov“. Mnohí sa tam dostanú preto, že sú bohatí a na druhej strane sa tam dostanú ľudia ktorí zbohatnú, lebo sa tam dostali. Nuž čo, jedna pravda stále platí „Keby boli voľby spravodlivé, už by ich dávno zakázali.“ Je po voľbách a pred voľbami. Vzchopme sa, aj keď sme na kolenách. Možno bude viac ako polroka stačiť, aby ľud pochopil, akej podlosti sa na ňom pácha.

Viera Klimentová

By |2019-05-30T15:36:40+00:00máj 30, 2019|Články|1 Comment

One Comment

  1. Dušan Borovský 31/05/2019 at 9:05

    Voľby do EU parlamentu len potvrdili čo sociológovia už dávno identifikovali. Dnešný stav spoločnosti charakterizoval Prof. Jean Ziegler, bývalý splnomocnenec UNO na boj s hladom vo svete, vo svojej knihe „Noví vládcovia sveta“ nasledovne:
    „Privatizácia sveta oslabuje normatívnu silu štátov. Stavia parlamenty a vlády do poručníctva. Zbavuje voľby a všetky hlasovania svojho zmyslu. Oberá verejné inštitúcie ich regulačnej moci. Zabíja štát. Privatizácia štátu ruší slobodu ľudí a zbavuje ich svojich občianskych práv. „
    Dnešná slovenská realita potvrdzuje tieto slová. Všetky voľby sú kontrolované a manipulované kapitálom. Ešte pred inauguráciou prezidenta Kisku podal Ing.Marian Ostatník C.Sc. trestné oznámenie za porušenie volebných zákonov. Podnet bol až u generálneho prokurátora. Avšak ani prokurátor, ani vláda päť rokov nepodnikli nič a média svorne mlčali. Situácia sa dnes opakuje: sťažnosť Dr. Harabína na manipulovanie prezidentských volieb je umlčiavané, je zrejmé že žiadny prokurátor ani súd sa stým nebude zaoberať.
    Manipuláciou volieb kapitál dosadzuje do parlamentov ľudí ktorí podporujú nenávistnú rétoriku proti Rusku a poslušne slúžia vojnovým štváčom. Masy sú manipulované do vojny. Zlo sa oblieklo do rúcha dobra a spiatočníci sa premenovali na progresívcov.

Comments are closed.