Staň sa členom2019-07-23T20:51:55+00:00

Komunistická strana Slovenska privíta záujem, aktivitu a angažovanosť každého občana Slovenskej republiky, ktorý prejaví záujem stať sa členom KSS. Podmienkou je, aby sa záujemca stotožnil s programom KSS, aby dodržiaval ustanovenia Stanov KSS, aby sa aktívne zúčastňoval práce a aktivít vo svojej základnej organizácii KSS a aby platil členské príspevky v prospech strany v zmysle stanovených podmienok.

AKO SA STAŤ ČLENOM KSS

Prihlášku vyplňte a odovzdajte predsedovi základnej organizácie KSS – miestne príslušnému podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Ak nemáte kontakt na príslušného predsedu informujte sa na sekretariáte KSS.